Huismus opnieuw meest getelde tuinvogel

Bij de 13e Nationale Tuinvogeltelling is de huismus opnieuw de meest getelde vogel. De koolmees en merel maken de top 3 compleet.

Ook dit jaar is de huismus opnieuw de meest getelde vogel in de Nederlandse tuinen. De huismus leeft in groepen, waardoor deze vogel qua absolute aantallen op de eerste plek eindigt. In de top 10 staat de koolmees op de 2e plaats, gevolgd door de merel. De merel is de vogel die in de meeste tuinen is gezien.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Tuinvogeltelling valt de spreeuw buiten de top 10. De spreeuw neemt al jaren in aantal af. Dat beeld komt overeen met andere onderzoek: de afgelopen twintig jaar is het aantal spreeuwen dat in ons land broedt met 40% afgenomen.

Opkomst halsbandparkiet
Tegelijkertijd is de opkomst van de halsbandparkiet ook goed terug te zien in de Tuinvogeltelling: ook dit jaar werden er meer geteld. De halsbandparkiet is een knalgroene vogel, die zich door toedoen van de mens hier heeft gevestigd.

Goed mastjaar
Dit jaar werden er ook veel keepen geteld, ruim twee keer zoveel als afgelopen jaar. Keepen, vinkachtige vogels, zijn afkomstig uit het noorden en oosten van Europa. Ze overwinteren in landen waar veel beukennootjes te vinden zijn. In Nederland zou nu sprake zijn van een zogenaamd goed mastjaar, een jaar waarin bomen veel vrucht dragen. Dat trekt niet alleen keepen aan, maar is goed voor meer vogelsoorten.