IKL roept op tot landschapsdromen

Stichting IKL roept Limburgers op om hun landschapsdroom in te zenden. IKL wil mensen uitdagen om hun droom kenbaar te maken om vervolgens een van de ingediende landschapsdromen te laten uitkomen.

Directeur Herman Vrehen: „Door mensen te vragen waarover zij dromen in het landschap waarin zij wonen, werken en recreëren, creëren we meer burgerbetrokkenheid. Betrokken burgers zorgen niet alleen voor het benodigde draagvlak, maar ze komen ook zelf met ideeën en ze verzetten veel werk.”

In 2014 onderhielden Limburgse vrijwilligers, via het IKL, meer dan 1.000 ha waardevol landschap en hoogstamboomgaarden. „Alleen op deze manier behouden én ontwikkelen wij ons prachtige Limburgse landschap en erfgoed”, aldus Vrehen.

Gemeente Stein
Een sterk voorbeeld van burgers die zelf aan de slag gingen met hun landschap vond plaats in de gemeente Stein. Hier veranderden omwonenden het verwaarloosde natuurgebied, ’t Brook, in een prachtig wandelgebied. De gemeente stelde slechts een aantal kaders waarmee de bewoners zelf aan de slag gingen.

Wethouder Danny Hendrikx: „Wij willen onze inwoners helpen om zelf hun natuur in te richten en te onderhouden. Dat heeft ons draagvlak, vertrouwen, mooi groen én de Juichwilg-prijs van Landschapsbeheer Nederland opgeleverd”.

Om ideeën op te doen heeft IKL de website landschapsdromen.nl gelanceerd waar inspirerende voorbeelden van landschapsdromen zijn te vinden. Tot en met 31 maart kunnen privépersonen, organisaties en overheden hun dromen indienen via de website.