IPC Groene Ruimte zelfstandig verder

IPC Groene Ruimte en Stichting Wellant hebben hun vennootschappelijke samenwerking beëindigd. Dit betekent dat IPC Groene Ruimte op eigen benen staat.

De relatie tussen IPC Groene Ruimte en Wellant wordt door de verzelfstandiging niet verbroken. De afname van diensten met betrekking tot praktijkleren en advisering blijft gehandhaafd.

IPC Groene Ruimte gaat voort op de ingeslagen weg van ontwikkeling en innovatie. Door de verzelfstandiging kunnen de medewerkers van IPC zich focussen op nieuwe ontwikkelingen in de groene buitenruimte en het delen van kennis.

Directeur
De huidige interim-directeur Erik Poelman is aangesteld als nieuwe directeur. Poelman leidde eerder de reorganisatie van IPC Groene Ruimte en heeft ruime ervaring binnen de trainings- en opleidingswereld.

„Door het ontwikkelen van trainingen en opleidingen in samenwerking met de markt gaan we ervoor zorgen dat er nog meer producten ontstaan waar de vakmensen in de praktijk behoefte aan hebben. Kwaliteit en klanttevredenheid staan hierbij centraal.”