iVerde en FloraHolland werken samen aan Groene Agenda

Promotieorganisatie iVerde en FloraHolland slaan de handen ineen om de programma’s Groen & Welbevinden en De Groene Stad in de toekomst op de kaart te zetten.

Beide organisaties hadden binnen het kader van de belangstellingsregistratie van het Productschap Tuinbouw op deze programma’s ingeschreven. Om een versnipperde aanpak te voorkomen, is besloten om hier in binnen- en buitenland gezamenlijk in op te trekken.

Afgesproken is dat op korte termijn ‘De groene Agenda’ zal worden opgesteld, die als basis dient voor te ontwikkelen activiteiten. Deze kunnen zich richten op zowel promotie als onderzoek.

iVerde is opgericht door VHG, LTO-vakgroep Bomen en Vaste Planten en Anthos.