iVerde luidt noodklok over bezuinigingen gemeenten

„De groene grens is bereikt.” Dat is de reactie van iVerde op de plannen van gemeenten om te gaan bezuinigen op openbaar groen. iVerde heeft onderzoek gedaan onder zo’n 200 overheden en de resultaten zijn verontrustend voor het groene vak.

Uit het onderzoek blijkt dat drie van de vier overheden in Nederland het komend jaar extra bezuinigen op onderhoud en aanleg van groen. Ook worden bestaande plantsoenen gerooid en vervangen door gras dat minder onderhoud vergt.

Ruim 70% van de Nederlandse gemeenten verlaagt het budget voor groen voor 2014. Dat was 60,5% in 2011. Bovendien gaan de bezuinigingsplannen om hogere bedragen dan in 2011. En meer dan 55% van de gemeenten verwacht na 2014 nog verdere bezuinigingen.

De onderzochte gemeenten verwachten dat burgers gaan klagen. Slecht onderhouden, eentoniger groen leidt tot een lagere belevings- en gebruikswaarde. En de effecten van verwaarlozing – zoals meer onkruid – zullen zichtbaar worden, is de verwachting.

Onaanvaardbaar
iVerde stelt dat de bezuinigingen onaanvaardbaar zijn. „Het is kapitaalvernietiging’, zegt VHG-directeur Egbert Roozen. „Jarenlang is het groen in onze steden en dorpen met zorg aangelegd en onderhouden. Nederland staat daarom bekend. Nu dreigt afbraak. En dat bederft niet alleen de aanblik, maar het gaat verder dan dat.”

iVerde wijst op de positieve effecten en kostenbesparingen die een groene omgeving met zich meebrengt. Die waarde dreigt verloren te gaan.

Campagne
iVerde zal aan de hand van de resultaten van het onderzoek in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen proberen gemeenten op andere gedachten te brengen.

De campagne richt zich straks niet alleen op politieke partijen maar ook op de burger. Die zal worden ingelicht over de te verwachten nadelige effecten van de bezuinigingen. Burgers kunnen dan welingelicht een keuze maken voor partijen die de bezuinigingen wel of niet steunen.