iVerde plant zilverlindes in residentietuin Parijs

Stichting iVerde heeft in het kader van de Green City-filosofie twee zilverlindes geschonken aan de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk. De bomen zijn aangeplant in de tuin van de Nederlandse residentie in Parijs.

Met de VN klimaatconferentie COP21 prominent op de Parijse agenda, stond de jaarlijkse Koningsdagreceptie in Parijs dit jaar volledig in het teken van duurzaamheid.

Ambassadeur Ed Kronenburg ontving 29 april ruim 500 gasten, relaties uit overheids- en diplomatenkringen, het Franse en Nederlandse bedrijfsleven en de culturele sector.

Fijnstof
Met het schenken van de lindes wordt bijgedragen aan de discussie over het verbeteren van de leefbaarheid in de steden. Bekend is dat veel Franse steden te kampen hebben met luchtvervuiling ten gevolge van de uitstoot van fijnstof.

Met het uitdragen van de Green City-filosofie zet Stichting iVerde zich in voor vergroening van de stedelijke omgeving om zo gezondheidsschade door vervuilde lucht tegen te gaan.

De twee zilverlindes die zijn aangeplant in de residentietuin in Parijs van de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk.