Iepenonderzoek online

Een uitgebreid dossier over het project ’Toekomst voor de iep’ van PPO Bomen in samenwerking met Alterra staat nu op de website van Groen Kennisnet. Een grote hoeveelheid informatie is zo gemakkelijk toegankelijk gemaakt.

Het dossier beslaat een kleine tien jaar aan onderzoek naar publicaties, presentaties en artikelen over de iep. Onderwerpen als resistentie tegen iepziekte en de gebruikswaarde van verschillende cultivars komen uitgebreid aan bod. In Tuin en Landschap 7 van 2013 stond al een artikel over het project ’Toekomst voor de iep’.

Foto: Ydigresse