Informatiebijeenkomst tekenwerende werkkleding

Op donderdag 27 november organiseert NEN, samen met de Landelijke Groene Lymewerkgroep, een informatiebijeenkomst over tekenwerende werkkleding.

Tijdens deze middag worden belanghebbende partijen geïnformeerd over recente onderzoeken en persoonlijke bescherming die de risico’s op een tekenbeet verkleinen. Ook wordt bepaald of het nodig is om eisen en/of gebruiksrichtlijnen vast te leggen in een normatief document.

De persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt tijdens het werk moeten aan (Europese) wetgeving voldoen. In een norm kunnen de specifieke eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen worden beschreven om aan deze wetgeving te voldoen.

Behoefte aan onderzoek
Teken zijn een potentieel risico voor werknemers in bos, natuur, landschap en tuinen. Uit eerder onderzoek naar het vóórkomen van teken en tekenbeten in de sector bleek dat er behoefte was aan nader onderzoek naar de effectiviteit van beschermende werkkleding.

Tijdens de gratis bijeenkomst worden onderzoeksresultaten besproken, de multidisciplinaire richtlijn Arbeid & Lymeziekte toegelicht en praktijkervaringen gedeeld.

Informatiebijeenkomst
De gratis informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 november van 13.30 – 17.00 uur bij NEN in Delft. Klik hier om in te schrijven.