Inhoud Tuin en Landschap 11

In Tuin en Landschap 11 een artikel over het grootste dakpark van Europa, Vierhavenstrip in Rotterdam. Verder een verslag van Floraliën, een interview met de nieuwe organisator van de Demo-Dagen en een artikel over de Flora- en faunawet.

Sortiment
10 Gezien op Floraliën
12 ’Pionierplant’ Penstemon

Bedrijf en Organisatie
18 Herinrichting centrum Vorden vereist strakke planning
20 Gemeenten worstelen met Flora- en faunawet
23 Zo-zit-dat: Nu al inspelen op veranderingen in arbeidsrecht

Ontwerp en Inrichting
24 Dakpark Vierhavenstrip nadert voltooiing
28 ’Elke ontwerper loopt een keer vast’

Aanleg en Onderhoud
31 Gele houtrups berucht
32 Vulkanisch steen verbetert verdichte bodem
34 Watermanagement in de bodem
37 Werk in uitvoering: 42 Linden verhuizen

Machines en Gereedschap
38 Interview met nieuwe eigenaar Demo-Dagen

Service
43 Gespot: Molwerenddoek tegen mollen en larven
44 Leveranciersnieuws
46 Agenda I Colofon
47 Groene Gast: John Koomen