Inleverdatum Tuinenfestival Appeltern nadert

Nog twee weken kunt u ontwerpen inzenden voor het Tuinenfestival Appeltern. Het thema van de vijfde editie is ‘Dromend van Holland’.

Deze titel is een variatie op de bekende dichtregel van Hendrik Marsman uit 1936 ‘Denkend aan Holland’. Het thema kan zowel letterlijk als abstract geïnterpreteerd worden, artistiek of zelfs politiek. Ontwerpers wordt gevraagd na te denken over een creatieve vertaling in een tuinvorm van dit onderwerp.

Iedereen kan in principe een ontwerp indienen, indien aan de deelnamevoorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat de tuin een afmeting van 10 bij 10 m moet hebben, dat het thema ‘Dromend van Holland’ als motief duidelijk herkenbaar is en dat het gehele ontwerp een tuinsfeer uitstraalt.

Financiering en sponsoring
Het ontwerp is dan wel een kunstzinnig product, dat niet één op één als een tuin gekopieerd moet kunnen worden, maar moet wel verwijzen naar de tuinkunst. Van de inzenders wordt gevraagd om zich te buigen over de financiering en sponsoring van hun product. Deze editie richt zich tevens op Belgische inzendingen.

Inzendingen dienen vóór 1 december 2013 te worden ingestuurd via het secretariaat van De Tuinen van Appeltern: info@appeltern.nl. Nadere informatie en de voorwaarden zijn ook daar verkrijgbaar of kijk op de website www.appeltern.nl. Alle contact loopt via Ingrid van Dijk (i.vandijk@appeltern.nl of telefonisch 0487-579202).