Inschrijven voor cursus De Levende Tuin

Tot 10 oktober kunnen BBL-leerlingen worden ingeschreven voor de cursus De Levende Tuin. Deze cursussen vallen nog onder de regeling van het sectorplan hoveniers en groenvoorziening.

Voor BBL-leerlingen worden komend najaar weer enkele cursussen De Levende Tuin georganiseerd. Het gaat hierbij om een achtdaags scholingsprogramma wat zich toespitst op de levende tuin en verdieping geeft op het reguliere lesprogramma.

Deze cursusdagen worden georganiseerd door TRI Groei in Groen. De cursussen vallen nog onder de regeling van het sectorplan hoveniers en groenvoorziening waardoor de loon- en cursuskosten voor deze leerlingen volledig worden vergoed.

Voorwaarden
Voorwaarden aan de leerlingen zijn:
– vergoeding vindt plaats bij een minimale aanwezigheid van 75% van de tijd;
– nog niet eerder deelgenomen hebben aan het programma;
– bij de start van de opleiding 22 jaar of jonger (meetpunt is datum BPV-overeenkomst);
– de leerling volgt een BBL-opleiding Groene Ruimte op de niveaus 2, 3 of 4;
– de leerling wordt beloond volgens de cao voor het hoveniersbedrijf in Nederland.

Kijk voor meer informatie en voor inschrijving op www.colland-sectorplan.nl.