Inspectie SZW gaat hoveniers inspecteren

Inspectie SZW gaat volgend jaar hoveniersbedrijven inspecteren op werkomstandigheden en illegale arbeid. Dat staat in het Jaarplan 2016 dat aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Het gaat in de hoveniersbranche om verkennende inspecties op het gebied van gezonde werkomstandigheden en bestrijding van illegale arbeid.

De toename van flexibel werk leidt tot extra aandacht van de Inspectie voor uitzendkrachten en zzp’ers. Uitzendkrachten zijn vaker slachtoffer van ongevallen dan vaste werknemers.

Hoge werkdruk
Speerpunten voor komend jaar zijn de aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Meer dan een derde deel van het ziekteverzuim heeft hiermee te maken. Alleen al met werkdruk en werkstress zijn jaarlijks 6 miljoen verzuimdagen gemoeid.

Een nieuwe taak is volgend jaar intensief toezicht op naleving van cao’s. Werkgevers en werknemers kunnen de Inspectie vragen te onderzoeken of bedrijven wel volgens de cao betalen.