Inspectie SZW lanceert nieuwe Arbotool

Inspectie SZW heeft de zelfinspectietool ‘Arbo op orde!’ gelanceerd. Dit is een checklist voor het maken en actueel houden van een RI&E met Plan van Aanpak. De tool is te vinden op zelfinspectie.nl.

Bij het onderdeel ‘Arbo op orde!’ checkt u eenvoudig zelf of u alle arbeidsrisico’s in uw bedrijf kent en de juiste maatregelen neemt.

RI&E en Plan van Aanpak; goed geregeld?
Iedere werkgever moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak (PvA) maken. Zijn uw RI&E en PvA goed toegesneden op de risico’s in uw organisatie?

Aan de hand van deze zelfinspectie kunt u dit zelf beoordelen. U kijkt naar uw organisatie zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat ook doet.

Hoe werkt het?
U beantwoordt negen korte vragen. Die geven in hoofdlijnen de stand van zaken rond uw RI&E en PvA. Het resultaat: een lijst met actiepunten. Deze lijst kunt u downloaden, printen of naar een collega mailen.