Instanties wijzigen standpunt glyfosaat niet

Diverse instanties laten weten dat zij hun standpunt over glyfosaat niet wijzigen naar aanleiding van het rapport van het IARC. Dit onderzoeksinstituut stelde eind maart dat glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is.

Vorige maand publiceerde het International Agency for Research on Cancer de onderbouwing voor de eerdere conclusie over glyfosaat. Naar aanleiding hiervan schrijft het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat er ‘reden is voor waakzaamheid maar niet tot zorg’.

Ook Duitsland heeft als EU-rapporteur laten weten haar eerdere conclusies dat glyfosaat niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid niet te herzien naar aanleiding van het IARC-onderzoek.

Niet schadelijk
Volgens Wageningen UR heeft de Zwitserse toelatingsinstantie BLV (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen) in een reactie laten weten dat het gebruik van glyfosaat niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid.

Staatssecretaris Mansveld wil het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, waaronder glyfosaat, in de openbare ruimte verbieden. Op dit moment ligt een ontwerpbesluit voor een wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden bij de Tweede Kamer. In september wordt hierover verder gedebatteerd.