Intratuin trekt onkruidbestrijdingsmiddel terug

Intratuin Nederland laat de toelating intrekken van het onkruidbestrijdingsmiddel Onkruid. Dit is een middel op basis van glyfosaat.

Intratuin is toelatingshouder van het middel Onkruid (12880). De toelating wordt per 31 december 2014 ingetrokken. Intratuin kondigde in mei van dit jaar al aan te stoppen met de verkoop van alle middelen op basis van glyfosaat.

Voor het onkruidbestrijdingsmiddel is door het Ctgb een aflevertermijn tot 30 juni 2015 vastgesteld en een opgebruiktermijn tot 31 december 2015.

Het middel is toegestaan voor niet-professioneel gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in sierbeplanting, moestuin, gazons en onverharde terreinen.