’Invasieve exoten’ roepen vragen op

Moeten exoten als Ailanthus altissima en Acer negundo met wortel en tak worden uitgeroeid? VHG-directeur Egbert Roozen twijfelt hier sterk aan, met name omdat van de eerste zelfs al monumentale exemplaren in Nederland staan.

De twee soorten staan op een aanvullende lijst met exoten die ter beoordeling van het Europees wetenschappelijk comité ligt. Als de Europese Unie de lijst aanneemt, dan zullen zij in alle lidstaten worden verboden. Dit betekent dat ze niet meer mogen verhandeld en toegepast. Wanneer een EU-land een verboden soort opmerkt, moet het onmiddellijk maatregelen nemen om de verspreiding ervan tegen te gaan. Dit beleid is een gevolg van de Europese Verordening Invasieve Uitheemse Soorten sinds vorig jaar van kracht is.

Lysichiton americanus
De lijst is een aanvulling op de eerste lijst met soorten die wél al is aangenomen. De opvallendste planten daarop zijn Lysichiton americanus (moerasaronskelk) en Eichhornia crassipes (waterhyacinth). Toch ziet Roozen geen aanleiding om vanwege deze planten in het verweer te schieten. Als echter de tweede lijst blijft zoals die nu is, met onder andere ook Lupinus polyphyllus en Cornus sericea, dan zal Branchevereniging VHG daar zeker tegen protesteren, aldus Roozen.

Nederlandse kwekers
LTO als vertegenwoordiger van de Nederlandse kwekers, is wel al stevig aan het lobbyen in Brussel om sommige soorten van de tweede lijst te krijgen. Om een goede afweging te maken van de voor- en nadelen van de planten die op deze lijst staan, heeft de beleidsafdeling van de EU aan LTO gevraagd om voor Nederland een inschatting te maken van de economische waarde die de soorten vertegenwoordigen. LTO moet deze inschatting voor half april afronden.

Vereniging Stadswerk
De eerste lijst ligt nu bij de Europese Commissie, zodra deze is gepubliceerd, is hij van kracht. Wanneer dat precies is, is niet bekend. Bij de uitvoering van de Europese Verordening, zijn onder meer de NVWA, Vereniging Stadswerk en VNG betrokken.