’Jammer dat gemeenten niet laten uitrekenen hoeveel CO2 hun bomen vastleggen’

„Sinds anderhalf jaar bieden wij onze afnemers aan om te laten uitrekenen hoeveel hun gekochte bomen aan CO2-uitstoot vastleggen. Die rekenmethode hebben we samen met Wageningen Universiteit en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) ontwikkeld.

We brengen in kaart hoeveel een partij bomen bij het moment van afleveren aan CO2 heeft uitgestoten, denk aan de uitstoot tijdens de productie hier op de kwekerij en tijdens het transport naar de afnemer. Daarnaast rekenen we uit hoeveel kilo CO2 de bomen tijdens hun leven op het moment van afleveren al hebben vastgelegd. Dit is natuurlijk afhankelijk van de stamomtrek van de bomen; hoe groter de bomen, hoe meer CO2 ze al hebben vastgelegd.

Om het voor afnemers inzichtelijk te maken, vergelijken we het aantal vastgelegde kilo’s met autokilometers en vrachtwagenkilometers. 469 kg vastgelegde CO2 staat bijvoorbeeld gelijk aan de uitstoot van 25.346 autokilometers. We maken het zo concreet mogelijk. Ook bieden we een prognose aan: we rekenen uit hoeveel de partij gekochte bomen één jaar na aanplant en vijf en tien jaar na aanplant aan CO2 zullen vastleggen. Deze service bieden we gratis aan, desondanks maken gemeenten er maar mondjesmaat gebruik van. De belangstelling komt vooral uit het buitenland. Dat verbaast mij enorm!

Met de uitgerekende kilo’s CO2 hebben gemeenten een sterk argument in handen om groen hoog op de politieke agenda te krijgen. Dat groen goed is voor de leefomgeving is nu echt meetbaar gemaakt. Ik vind het daarom een gemiste kans dat gemeenteambtenaren er niet meer gebruik van maken. Uiteindelijk zijn we toch allemaal ambassadeurs van het groen? Of je nu boomkweker bent of bij de gemeente werkt. Die toegevoegde waarde van groen, dat tegengeluid moeten we laten horen richting de politiek.

Blijkbaar is het momenteel niet urgent genoeg voor gemeentelijke afnemers; zijn ze meer gefixeerd op prijs en kwaliteit. Ik vind dat jammer. Met de rekenmethode proberen we onze afnemers van munitie te voorzien richting de politiek. Ze kunnen binnen hun gemeente er meer bewustwording mee creëren hoe goed groen is omdat ze nu harde getallen in handen hebben.”

Brenda Swinkels
Van den Berk Boomkwekerijen, Sint-Oedenrode