‘Japanse boktor’ rukt op in Vlaanderen

De Japanse boktor, Callidiellum rufipenne, verspreidt zich in Vlaanderen. Entomologen vinden steeds meer larven van deze nieuwe boktor, met name in gekapte of dode coniferenhagen.

Op Natuurpunt.be melden entomologen dat Callidiellum rufipenne vorig jaar op tien plaatsen in Vlaanderen is aangetroffen, vooral in Thuja, Chamaecyparis en Cupressus. Op één locatie werden zelfs honderd uitvlieggaten geteld.

De entomologen vermoeden de komende jaren nog veel meer larven te zullen vinden. Ze achten een uitbreiding naar onder andere Nederland erg waarschijnlijk.

Oost-Azië
Callidiellum rufipenne komt oorspronkelijk uit Oost-Azië. De boktor verspreidt zich al tientallen jaren over de wereld, hoogstwaarschijnlijk via verpakkingshout en via plantmateriaal van Cupressaceae. In Europa is de boktor, behalve in Vlaanderen, ook in Italië opgedoken.

Callidiellum rufipenne is, in tegenstelling tot de (Oost-)Aziatische boktorren Anoplophora chinensis en A. glabripennis, geen quarantaine-organisme. De Europese fytosanitaire dienst heeft deze boktor in 2004 van de EPPO Alert List verwijderd.

Bron: De Boomkwekerij