Kamp: Geen productschappen 2.0

Er komen geen productschappen 2.0. Dat zei minister Kamp van Economische Zaken in het Kamerdebat op 3 september over de opheffing van product- en bedrijfschappen.

Minister Kamp verzekerde Kamerleden dat alleen verordeningen in het leven worden gehouden met een publieke functie. Verder zal hij strikte criteria hanteren voor producenten- en brancheorganisaties die onderwerpen algemeen verbindend willen laten verklaren. „De vrees voor een productschappen 2.0 is ongegrond”, aldus de bewindsman.

Motie
Sommige partijen in de Tweede Kamer zijn er nog niet helemaal gerust op. Zo diende D66-Kamerlid Verhoeven een motie in waarin hij het kabinet oproept om de mogelijkheid voor verplichte collectieve heffingen te schrappen.

Kamp verzekerde dat hij terughoudend zal zijn in het algemeen verbindend verklaren van onderwerpen. „We gaan dat niet zomaar doen. Daar leggen we enkele beperkingen aan op”, meldde Kamp. Op de beperkingen ging hij tijdens het debat niet in.

Erkenningsvoorwaarden
Binnen twee weken zijn de erkenningsvoorwaarden voor producenten- en brancheorganisaties bekend. Zo’n organisatie moet een overgrote meerderheid vertegenwoordigen van de bedrijven en omzet in die sector.

Minister Kamp denkt dat het definitieve einde van de product- en bedrijfschappen per 2015 een feit is.