Kenniscentrum Healthy Urban Living van start

Op dinsdag 12 november is het kenniscentrum Healthy Urban Living van start gegaan. Dit centrum levert integrale kennis die ervoor moet zorgen dat mensen lang, zelfstandig en gezond kunnen samenleven in schone, duurzame en welvarende steden.

In dit nieuwe kenniscentrum bundelen vijf organisaties – TNO, RIVM, KNMI, Universiteit Utrecht en Deltares hun expertise om oplossingen te vinden voor vraagstukken die zich in stedelijk gebied voordoen. Overheden, bedrijfsleven en burgers kunnen hiervan profiteren, zowel nationaal als internationaal.

Voorbeelden van hardnekkige stedelijke problemen zijn ongezonde leefstijlen, onveilige situaties in de woonomgeving, onvoldoende kwaliteit van lucht, bodem en oppervlaktewater en overlast na zware regenbuien.

Deze vraagstukken bevinden zich op de raakvlakken van gezond leven en stedelijke ontwikkeling, en van duurzaamheid versus economische ontwikkeling. Om oplossingen te vinden voor de complexe problematiek moeten kennis en data worden gebundeld en integraal benaderd. Dit gebeurt momenteel te versnipperd.

Toegang
Doel is om zowel het onderzoek als de diverse meet- en monitoring programma’s, databases en modellen over gezonde en duurzame steden samen te brengen. Door deze nieuwe samenwerkingsvorm wordt in één keer toegang verkregen tot 80% van de benodigde gegevens.

Het streven is om het resterende deel binnen enkele jaren toe te voegen en het geheel samenhangend én gebruiksvriendelijk te ontsluiten. Het kenniscentrum gaat ook een gezamenlijk onderzoeksprogramma opstellen, dat naar verwachting in maart 2014 gereed is.