Kennisplatform Eikenprocessierups opgericht in opdracht LNV

In opdracht van minister Carola Schouten van LNV is het Kennisplatform Eikenprocessierups opgericht. Dit samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties heeft als hoofddoel het verminderen en voorkomen van overlast veroorzaakt door processierupsen in Nederland.

In allerijl is er een uitgebreide website met informatie over de eikenprocessierups in de lucht gebracht. Het Kenniscentrum Eikenprocessierups, een van de partnerorganisaties van het Platform, heeft deze site gevuld met informatie.

Opdracht ministerie
Silvia Hellingman van het Kenniscentrum: „Afgelopen woensdag kregen we de opdracht van het ministerie en donderdagmiddag stond de website online. Iedereen van het kenniscentrum heeft dit vanuit zijn eigen expertise gevuld met informatie. Dat was wel hard doorwerken, maar het kon omdat we al een plan van aanpak hadden gemaakt dat we eerder deze week met het ministerie hebben besproken.”

Veelgestelde vragen
Op de website staan meer dan honderd veelgestelde vragen (FAQ’s) met antwoorden. De vragen zijn gecategoriseerd naar thema’s en gebruikerscategorieën. Zo zijn er de secties Gemeenten / Provincies / Waterschappen, Boomeigenaar Professioneel, Groenbeheerders en Terreineigenaar, maar ook Dierenarts, Sportvereniging en Recreant / Vakantieganger.

Partnerorganisaties
Het Kenniscentrum Eikenprocessierups bestaat uit de  Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse Wageningen University, Hellingman Onderzoek en Advies, Terra Nostra, Jans Consultancy Gezondheid en Milieu, Stichting voor Duurzame Ontwikkeling, Nature Today en Wageningen Environmental Research. Daarnaast zijn op de website het RIVM, het KAD en GGD GHOR NL als partnerorganisaties van het Kennisplatform Eikenprocessierups vermeld.

Wat precies de rolverdeling gaat worden tussen de verschillende partnerorganisaties is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de opdracht vanuit LNV voor een landelijk informatiepunt niet zonder meer aan het KAD gegund is, zoals eerder bericht.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties