Kentekenplicht voor tractors wordt ingevoerd

Tractors hebben in de toekomst een kenteken nodig om op de openbare weg te mogen rijden. De ministerraad heeft ingestemd met de invoering van de kentekenplicht voor tractoren en mobiele machines.

Met de invoering van dit zogenaamde T-kenteken voldoet Nederland aan de Europese APK-verplichting voor snelle tractoren, die in 2018 in werking treedt. Daarnaast kan voor snelle tractoren een snelheidsverhoging worden doorgevoerd naar 40 km/uur op wegen waar dat veilig is. Voor tractoren geldt momenteel nog een snelheidslimiet van 25 km/uur.

Handhaving
Met het kenteken wordt ook de handhaving vereenvoudigd. De politie kan aan de hand van het kenteken beter optreden bij gevaarlijk rijgedrag, en controleren of het voertuig verzekerd is, wat het maximum laadvermogen is, en of de tractor een ontheffing heeft om op een bepaalde weg te mogen rijden.

De kentekenplicht zal gelden voor alle tractoren en mobiele voertuigen met beperkte snelheid (MMBS’en). Naar schatting zijn dit in totaal 430.000 voertuigen en landbouwaanhangers (150.000) waarmee 40 km/uur gereden gaat worden.

Uitgezonderd
Voertuigen die zijn uitgezonderd voor het T-rijbewijs, zoals straatveeg- en maaimachines smaller dan 1,30 m, zijn ook uitgezonderd voor het T-kenteken. Daarnaast zijn voor de kentekenplicht alle tractoren en MMBS’en met een maximumconstructiesnelheid van ten hoogste 6 km/uur uitgezonderd. Hier gaat het bijvoorbeeld om wegenbouwmachines of hoogwerkers.

De planning is om vanaf 1 januari 2017 alle nieuwe voertuigen direct vanuit de leverancier te kentekenen. Het bestaande wagenpark wordt van februari 2017 tot mei 2018 gekentekend.