Keuringsplicht apparatuur gewasbescherming uitgebreid

Met ingang van 14 december 2016 is de keuringsplicht voor apparatuur voor de professionele toepassing van gewasbeschermingsmiddelen uitgebreid.

Voortaan moeten ook granulaat- en poederstrooiers en mechanisch voortbewogen onkruidstrijkers en neerwaartse spuitapparatuur met een spuitboom kleiner dan of gelijk aan 3 meter worden gekeurd.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept bedrijven die deze apparatuur gebruiken op deze alsnog zo snel mogelijk te laten keuren. De keuring moet worden uitgevoerd door een bedrijf dat erkend is door de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) en is vergelijkbaar met de Apk-keuring voor auto’s.

Nieuwe apparatuur
Nieuwe apparatuur moet uiterlijk drie jaar na de aankoopdatum voor het eerst zijn gekeurd. Vervolgens moet de apparatuur waarmee de keuring nu is uitgebreid iedere zes jaar opnieuw worden gekeurd.

De keuringsplicht geldt niet voor handapparatuur en rugspuiten en ook niet voor apparatuur die niet specifiek bestemd is voor professionele toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

Handhaving
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet er op toe dat bedrijven zich houden aan de keuringsplicht. Het komende jaar is de handhaving vooral gericht op het informeren en mondeling waarschuwen van bedrijven.

Daarna zet de NVWA gebruikelijke handhavingsinstrumenten zoals schriftelijke waarschuwingen en bestuurlijke boetes in.