Kleine hoveniers positief over derde kwartaal

Kleine hoveniersbedrijven verwachten voor het derde kwartaal van dit jaar een positieve omzetontwikkeling. Bij de gemengde bedrijven heeft 71% een negatieve verwachting. Dat blijkt uit de Economische Barometer die VHG deze week heeft gepubliceerd.

Van alle typen deelnemers aan de Economische Barometer van branchevereniging VHG verwachten de eenpitters, de kleine (1-3 fte) en middelgrote hoveniers (10 fte) voor het derde kwartaal een positieve ontwikkeling van de omzet (respectievelijk 40, 20 en 50%).

Bij de gemengde bedrijven (groenvoorzieners/hoveniers) heeft 29% een neutrale verwachting en verwacht 71% een omzetdaling in het derde kwartaal.

Bedrijfsresultaat
Als het gaat om het te behalen bedrijfsresultaat in juli, augustus en september van dit jaar, lopen de verwachtingen uiteen: 29% van zowel de gemengd groenvoorzieners en hoveniers verwacht een daling van het bedrijfsresultaat, terwijl 40% van de middelgrote hoveniers (4-10 fte) juist een stijging verwacht.

Dit laatste geldt ook voor de eenpitters. Bij de kleine hoveniers (1-3 fte) verwacht 40% een daling van het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal.