Klijnsma maakt Participatiewet eenvoudiger

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt een wetswijziging voor om het makkelijker te maken mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Gemeenten en het UWV mogen vooruitlopen op verbeteringen in de Participatiewet en de Wet banenafspraak.

De staatssecretaris bereidt de wijzingen voor na signalen van werkgevers en gemeenten. Ze wil onder meer dat leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder beoordeling door UWV in het doelgroepregister worden opgenomen. Hierdoor weten werkgevers meteen dat ze meetellen voor de banenafspraak.

Verder kunnen werkgevers naar verwachting ook loonkostensubsidie aanvragen voor jongeren die ze al in dienst hebben, maar die vanwege hun beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen. Gemeenten kunnen de wijzigingen voor de loonkostensubsidie uitvoeren vanaf de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Dit zal naar verwachting rond de zomer van dit jaar gebeuren.

Bureaucratie
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat Klijnsma de Participatiewet vereenvoudigt. Het wegnemen van bureaucratie zorgt ervoor dat werkgevers voortvarend verder kunnen met het bieden van arbeidsplaatsen aan arbeidsgehandicapten. Dat de staatssecretaris daar oog voor heeft is een erg goede zaak, stellen de ondernemersorganisaties.

Bron: Bloem en Blad