KlimaatActieve Stad Twente krijgt gestalte

Staatssecretaris Mansveld van Milieu heeft maandag een werkbezoek gebracht aan de KlimaatActieve Stad (KAS) Twente. De Twentse KAS-partners trekken samen op bij de uitvoering van diverse klimaatprojecten.

KAS Twente is de klimaatagenda van de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, de provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen. In KAS staat de verbinding van klimaatverandering en actuele maatschappelijke ontwikkelingen centraal, met als doel de steden op een duurzame, welvarende en groene wijze klimaatrobuust te maken.

Daarbij gaat het om het nemen van maatregelen die bijdragen aan de beperking van klimaatverandering, die de gevolgen van klimaatverandering beperken, die ruimtelijke kwaliteit toevoegen en die bijdragen aan de stedelijke wateropgave.

De basis voor KAS Twente is een programma van acht klimaatprojecten met een totale investering van €36 miljoen die grotendeels voor rekening komen voor de gemeenten en het waterschap.

De maatregelen zijn divers zoals de aanleg van groen en groene daken voor natuurlijke koeling, waterbuffer en opname van CO2, of de koudewinning uit oppervlaktewater als alternatief voor airconditioning.

Klimaatcoalitie
Mansveld nodigde de partners uit om zich aan te sluiten bij de Klimaatcoalitie. Deze is vlak voor kerst gestart met 50 bedrijven, steden en andere partners en zit inmiddels op 150 deelnemers.

Mansveld: „Ik wil met al die partijen op weg naar een ambitieus en concreet klimaatakkoord in Parijs. Juist de inzet van steden vind ik heel belangrijk, want u weet als geen ander hoe lastig plaatselijke vraagstukken zijn en hoe belangrijk concrete oplossingen zijn.”