’Kunstgras is duur, kies daar niet ondoordacht voor’

„Kunstgras aanleggen in plaats van een natuurgrasveld is een goede oplossing op díe plekken waar het nodig is. Daarmee bedoel ik de sportvelden waarvan de spelersdruk dermate hoog is, dat een natuurgrasveld die niet aankan en waarbij uitbreiding met andere grasvelden onmogelijk is. Wat ik nu echter zie gebeuren, is dat te pas en te onpas kunstgrasvelden worden aangelegd, ook daar waar dat helemaal niet nodig is. En dat is onverstandig omdat kunstgras uiteindelijk duurder is dan een natuurgrasveld.

Het aanleggen van een kunstgrasveld kost zo’n €350.000, een natuurgrasveld pak ’em beet €100.000. Vervolgens gaat een natuurgrasveld zonder grote problemen zo’n 20 tot 25 jaar mee. Bij een kunstgrasveld gaat de onderbouw ook 25 jaar mee, maar de mat 10 jaar. Niet alleen in de aanschaf is kunstgras dus duurder, ook de jaarlijkse geldelijke reservering die je voor de vervanging van de mat moet apart zetten, is vele malen groter.
Dan heb ik het nog niet eens over het onderhoud gehad: daarover wordt vaak gezegd dat het onderhoud van een kunstgrasveld minder geld kost dan van een natuurgrasveld. Dat is een wijdverbreid misverstand. Als ik het afrond, kost een natuurgrasveld qua onderhoud €7.000 per jaar en een kunstgrasveld €6.000. Die €1.000 weegt niet op tegen de hogere kosten die je maakt voor de aanschaf en het vervangen van de mat.
Ook vind ik het een naïeve gedachte dat kunstgras qua onderhoud een goede oplossing zou zijn voor middenbermen. Daar vraagt kunstgras minstens net zoveel onderhoud als natuurgras. Als je aan zo’n berm niks doet, dan groeit er binnen de kortste keren gewoon gras in de mat. Die kunstgrasmat wordt namelijk ingestrooid met zand en daarmee vormt het een ideale voedingsbodem voor gras. Doe je een jaar lang niks aan een kunstgrasberm, dan heb je daarna gewoon weer een berm met natuurgras.
Mijn pleidooi is om niet ondoordacht kunstgras aan te leggen. Omdat verenigingen en gemeenten daarmee voor een dure voorziening kiezen, waardoor ze in financiële problemen kunnen komen. Vooral in deze tijd waarin gemeenten krap bij kas zitten, is het zaak om alleen kunstgras aan te leggen waar dat nodig is. Voor alle andere plekken zijn er goede natuurgrasvelden te koop.’’

Jochem Knol
senior adviseur Buitensport bij advies- en ingenieursbureau Grontmij