‘Kwaliteit boomcontroles onvoldoende getoetst’

Boomveiligheidscontroles leveren in de praktijk lang niet altijd de vereiste kwaliteit op. Zo kan een derde van de gemeenten bij schade door bomen niet aantonen dat aan de zorgplicht is voldaan. De oorzaak zit in het niet voldoende toetsen van de kwaliteit van de controles.

Dit blijkt uit onderzoek door Erwin Moerman, vierdejaars student Management Buitenruimte aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Moerman deed het onderzoek naar de kwaliteit van boomveiligheidscontroles in opdracht van Bomenwacht Nederland.

Voor het onderzoek is een enquête verstuurd naar meer dan honderd gemeenten, verspreid over heel Nederland. Uiteindelijk hebben 36 gemeenten de enquête volledig ingevuld.

Noodzakelijk
Het onderzoek toont duidelijk aan dat de boomveiligheidscontrole noodzakelijk is. Zo blijkt uit de reacties dat ruim 90% van de gemeenten ooit aansprakelijk is gesteld bij schade door bomen. Bij 30% van deze schadegevallen kon de gemeente niet aantonen dat zij aan de zorgplicht had voldaan.

Veel voorkomende oorzaken van schade door bomen zijn het niet opvolgen van beheeradviezen en het ontbreken van correcte registratiegegevens.

Lees het artikel naar aanleiding van het onderzoek in Tuin en Landschap 10.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek