Kwaliteitscatalogus op Dag van de Openbare Ruimte

CROW heeft deze week de nieuwe ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte’ gelanceerd. Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte op 9 en 10 oktober in Expo Houten wordt de kwaliteitscatalogus geïntroduceerd door Harro Verhoeven, projectmanager Beheer Openbare Ruimte bij CROW.

De ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013’ bevat aangepaste en nieuwe schaalbalken, nieuwe meetinstructies en nieuwe kostenkengetallen.

De CROW-gebruikersgroep Beeldkwaliteit heeft zich bij de actualisatie van de kwaliteitscatalogus vooral gericht op schaalbalken die in de huidige praktijk veel worden toegepast, zoals groen, beplanting, onkruid en zwerfafval. Voor deze schaalbalken zijn tientallen verbeteringen doorgevoerd.

Daarnaast is voor veel schaalbalken een meetinstructie beschreven die uitsluitsel geeft bij discussie over de gerealiseerde kwaliteit in een meetvak.

Tot slot hebben alle schaalbalken een nieuwe verwijzing naar RAW gekregen, omdat de schaalbalken worden ondergebracht bij de RAW-werkcategorie waarop zij betrekking hebben.