Kwart mbo-groen na drie jaar niet in groene domein

Het aandeel mbo-groen gediplomeerden dat in een groen domein werkzaam is, is gedaald van 84% in 2011 naar 76% in 2013. Dat blijkt uit onderzoek door het KBA. Van de werkenden switcht 25% in de eerste fase van de loopbaan van sector en 38% wisselt van branche.

Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) heeft de loopbanen van afgestudeerden uit 2010 van groene mbo-opleidingen drie tot vier jaar na afstuderen gevolgd. Van deze groep had in 2013 tweederde een betaalde baan en een op de vijf was nog bezig met een vervolgopleiding in voltijds verband. Eind 2013 behoorde 69% tot de beroepsbevolking en was 13,9% werkloos.

Het aandeel mbo-groen gediplomeerden dat in een groen domein werkzaam is, is gedaald van 84% in 2011 naar 76% in 2013. De meesten zijn werkzaam in de domeinen ‘Groene ruimte, natuur, milieu en recreatie’, ‘Gezelschapsdieren’ en ‘Productiedieren’ (11%).

Weinig honkvast
De mbo-groen gediplomeerden blijken in de eerste drieënhalf jaar van hun loopbaan weinig honkvast te zijn. Van de werkenden switcht 25% in de eerste fase van de loopbaan van sector en 38% wisselt van branche.

Van de respondenten geeft 70% aan dat ze achteraf gezien opnieuw dezelfde opleiding zouden volgen. Studerenden zijn hierover minder positief dan werkenden.

De werkenden zijn daarentegen minder positief over de mate waarin de opleiding een goede basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt. Ze ondervinden vooral een tekort aan kennis en vaardigheden op het gebied van vreemde talen, zelfstandig ondernemerschap en bedrijfsvoering.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in de publicatie Loopbanen van mbo-groen in kaart op de website van KBA.