Landartpark Buitenschot

Landartpark Buitenschot in Hoofddorp is een landschap van geluid. Repeterende dijken dempen de herrie van de startende vliegtuigen op de naburige Polderbaan. De dijken liggen niet allemaal in dezelfde richting, sommige waaieren 18 graden uit, waardoor een dwaallandschap is ontstaan.