Landschapsbeheer Nederland organiseert Natuurwerkdag

Zaterdag 2 november houdt Landschapsbeheer Nederland de Natuurwerkdag. Op meer dan 450 locaties door heel Nederland kunnen vrijwilligers zich uitleven met het knotten van wilgen, snoeien van bomen, opschonen van poelen en nog veel meer activiteiten.

De werkzaamheden tijdens de Natuurwerkdag zijn voor de natuur belangrijke klussen omdat veel planten en dieren zo weer de ruimte krijgen. Zorgden vroeger vooral de boeren voor onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen, tegenwoordig is dit vooral het werk van vrijwilligers.

Op veel locaties worden ook weer speciale kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het hele gezin mee kan helpen.

Landschapsbeheer Nederland organiseert de Natuurwerkdag in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De12Landschappen en Scouting Nederland met ondersteuning van IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), ANWB, A Rocha en KNNV vereniging voor veldbiologie.

Kijk voor het hele programma op www.natuurwerkdag.nl.