Leerlingen zetten wormen uit

Afgelopen week zijn op de Zandlaan in Ede regenwormen uitgezet door leerlingen van het Groenhorstcollege. De wormen moeten de bodem verbeteren nadat het bodemleven door allerlei werkzaamheden grotendeels is verdwenen.

De Zandlaan in Ede is behoorlijk veranderd de laatste tijd. Bomen zijn gekapt, wegen opgebroken, fietspaden en trottoirs aangelegd, bomen geplant. De bermen zijn ingezaaid met gras, en op enkele plekken zijn hagen en beplanting aangebracht.

Door het vele graven en verdichten van de grond is er weinig of geen leven meer aanwezig, terwijl dat voor het goed functioneren van de bodem, van levensbelang is.
Om een groot deel van de schade te herstellen, hebben leerlingen van het Groenhorstcollege onder begeleiding van Sight Landscaping (de aannemer) en de Gemeente Ede de wormen uitgezet. De wormen nemen veel schimmels en bacteriën mee die belangrijk zijn voor de bodem, bomen en gazons.

Voordat de leerlingen naar buiten gingen kregen ze eerst een gastcollege van wormenleverancier GreenGuard over het nut en de werking van wormen en bodemleven.

Foto’s: Gemeente Ede