‘Let ook op Larix vanwege Phytophthora ramorum’

Het Bosschap adviseert bos- en natuurbeheerders ook bij Larix te letten op mogelijke symptomen van Phytophthora ramorum. Tot dusver werd in het beheer vooral Rhododendron in de gaten gehouden.

De schimmelziekte is op het Europese vasteland – inclusief Nederland – nog niet aangetroffen in Larix, maar in het Verenigd Koninkrijk en Ierland zorgt P. ramorum sinds enkele jaren wel voor aantastingen in Larix. Het gaat om naald-, twijg- en taksterfte, met name in bosaanplant van L. kaempferi.

In 2009 is de schimmelziekte voor het eerst in Britse Larix gevonden. Het was ook de eerste vondst in een naaldboom; voorheen werd P. ramorum alleen gevonden in loofbomen en struiken. De Europese waardplantenlijst is lang, maar in de Nederlandse groene ruimte is de ziekte vooral in Rhododendron gevonden.

Vaccinium (bosbes) is een indicator voor de mogelijke aanwezigheid van P. ramorum in omringende bomen. De ziekte is te herkennen aan bruinverkleuring rondom de bladknop, en donkerbruine en zwarte verkleuringen op de takken.

Het advies van het Bosschap is tot stand gekomen in overleg met de NVWA. Sinds 2004 gold het advies om vooral te letten op Rhododendron in schaduw, in groepen en aangeplant na 1993. In dat jaar was P. ramorum voor het eerst in Nederland gevonden.