Limburg stelt onderkomen beschermde vleermuis veilig

De Provincie Limburg heeft Abdij Lilbosch en voormalig klooster Mariahoop aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gebied fungeert als zomerverblijfplaats van de zeer zeldzame Ingekorven vleermuis.

Het zoogdier gebruikt gedurende het hele jaar vooral gebouwen als verblijfplaats. In de zomer zijn dit zolders van kerken, abdijen en kloosters. Voor zijn winterslaap gebruikt deze vleermuis vooral koele grotten, tunnels en kelders.

In Nederland staat de Ingekorven vleermuis op de ‘Rode Lijst’ van kwetsbare en bedreigde zoogdieren.

Om aan voedsel te komen vliegt de Ingekorven vleermuis vaste routes langs lijnvormige structuren in het landschap zoals bomenrijen, heggen, singels en overhangende begroeiingen. Het jachtgebied bestaat uit kleinschalig bosrijk landschap nabij boerderijen, kerken, tuinen en parken.

Naast de kloostergebouwen moet in de omgeving sprake zijn van lichtarme laan- en bosbeplantingen die gebruikt worden als foerageerroutes en –gebied. Hiervoor kan de provincie rekenen op de medewerking van de gemeente en de kloostergemeenschappen.

Ingekorven vleermuizen hebben grote, brede oren, waarvan de rand halverwege een scherpe bocht naar binnen maakt. Aan deze knik dankt de soort haar naam. (Foto: Henk Heijligers)