Lobby tegen transitievergoeding lijkt succesvol

De aanhoudende lobby tegen de transitievergoeding voor seizoenswerkers lijkt effect te sorteren. Minister Asscher gaat bekijken hoe hij ongewenste effecten van de Wet Werk en Zekerheid kan voorkomen.

Dat beloofde de minister in een debat over de wet in de Tweede Kamer. In dat debat werd duidelijk dat de lobby van onder andere LTO Nederland verschillende partijen in de Tweede Kamer had overtuigd dat de wet ongewenste bijeffecten kan hebben.

Het gaat met name om het feit dat de transitievergoeding met terugwerkende kracht vanaf 1 juli gaat gelden. Bedrijven hebben hierop niet kunnen anticiperen.

De druk vanuit de kamer bracht Asscher ertoe overstag te gaan. Asscher gaat nu overleggen met vakbonden en werkgevers. Over twee weken laat de minister de Tweede Kamer weten wat hij doet.

Positief
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het positief dat minister Asscher een oplossing gaat zoeken voor de onbedoelde effecten van de nieuwe ontslagregeling. Eerder gaven de ondernemingsorganisaties aan dat werkgevers als gevolg van de regeling over een langere periode een ontslagvergoeding moeten betalen aan tijdelijke krachten en seizoenwerkers.

Bron: De Boomkwekerij