Lodewijk de Waal verkenner voor oplossing seizoenswerkers

Lodewijk de Waal is benoemd als verkenner om de knelpunten die werkgevers en werknemers ervaren bij de inzet van tijdelijke werknemers te inventariseren. Dit speelt vooral in sectoren waar seizoenswerk is.

De Waal zal helpen eventuele problemen op te lossen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hem gevraagd om de gesprekken tussen sociale partners hierover te faciliteren.

Hij is per 1 januari 2016 benoemd en krijgt tot 1 mei 2016 de tijd voor deze klus. Indien nodig kan De Waal ook tussentijds rapporteren. Dit schrijft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer.

Flexibiliteit
De Waal zal uitzoeken tegen welke problemen de verschillende sectoren aanlopen, waarom onderhandelingen vastlopen en zo nodig bemiddelen. Uitgangspunt daarbij is dat werkgevers de flexibiliteit wordt geboden die ze nodig hebben bij de inzet van tijdelijke werknemers en dat deze werknemers tegelijkertijd voldoende zekerheid krijgen.

Volgens de Wet werk en zekerheid hebben werknemers niet na drie, maar na twee jaar werken recht op een contract voor onbepaalde tijd. In een cao kunnen afspraken worden gemaakt om hiervan af te wijken als dat noodzakelijk is.

Langdurig gebruik
De Wet werk en zekerheid is er, in overleg met sociale partners, gekomen om het onnodig en langdurig gebruik van onzekere contracten tegen te gaan. Nederland heeft in vergelijking tot de rest van Europa een record aantal flexibele werknemers.