Loonsverhoging per 1 juli

Per 1 juli 2013 worden op basis van de CAO voor het Hoveniersbedrijf in Nederland de feitelijke lonen verhoogd met 0,3 procent.

De huidige cao is onlangs verlengd tot en met december 2013. Dit is afgesproken door VHG, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen.

Kijk hier voor de loontabellen zoals die vanaf 1 juli gelden.

Minimumloon
Met ingang van 1 juli 2013 wordt ook het loon van gelegenheidsarbeiders en hulpkrachten gewijzigd, conform het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon.

Kijk hier voor een overzicht van de bedragen.