’Maak nieuwe wijken in Rotterdam voor de helft groen’

„Rotterdam krijgt als eerste Nederlandse stad een groenquotum. Dit staat in het coalitieakkoord dat Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA onlangs hebben gepresenteerd.

De coalitiepartijen willen meer parken, meer groen in bestaande wijken en grijze plekken vergroenen. In nieuwe wijken wordt een groenquotum geïntroduceerd. Het groenquotum is een initiatief van de Rotterdamse collegepartij CDA.

Het Rotterdamse CDA wil de komende periode 6.000 eengezinswoningen met een tuin bouwen. Hierdoor kunnen meer gezinnen en mensen uit de midden- en hogere inkomensgroepen zich in Rotterdam vestigen. Gezinnen en starters kiezen nog te vaak voor randgemeenten, omdat de leefomgeving daar aantrekkelijker is.

Het CDA in Rotterdam wil gezinnen in de stad houden en daarom moeten woonwijken met veel groen en speelmogelijkheden worden aangelegd. Niet het belang van projectontwikkelaars om zo veel mogelijk woningen op een stuk grond neer te zetten, maar de leefbaarheid van de wijk voor gezinnen staat voorop. Daarom moet er een ’groenquotum’ komen voor alle nieuwbouwprojecten. Concreet willen wij dat de verhouding tussen groene ruimte en bebouwde ruimte ten minste 50% is.

’Groene ruimte’ is de combinatie van openbaar groen en tuinen. In sommige wijken, zoals de Rotterdamse wijk Terbregge, wordt die norm al gehaald. Wij willen dat deze norm voor alle nieuwbouwprojecten in Rotterdam gaat gelden.

Groen in wijken heeft tal van voordelen. Groen verbetert de kwaliteit van de leefomgeving op verschillende manieren. Gezinnen vinden het prettig om in een groene omgeving te wonen. Kinderen horen in een gezonde omgeving te spelen en op te groeien.

Groen in de wijk kan daarnaast voor fijnstofreductie zorgen, ongewenste hittevorming verminderen en een rol spelen in de opvang van water (klimaatadaptatie). Meer groen zorgt er ook voor dat de waarde van vastgoed toeneemt. Meer groen in de wijk is dus in veel opzichten een goede zaak.”

Henri Bontenbal
Steunfractielid CDA Rotterdam