Hortipoint Maasheggen krijgen Unesco biosfeerstatus

  Maasheggen krijgen Unesco biosfeerstatus

  0

  Unesco heeft de Brabantse Maasheggen aangewezen als biosfeergebied. Dit zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenkomen.

  De Maasheggen is het oudste cultuurlandschap van Nederland. Karakteristiek door de verdeling van het landschap in een groot aantal kleine landbouwpercelen die van elkaar zijn gescheiden door meidoornheggen. Met deze statustoekenning worden de Maasheggen onderdeel van een wereldwijd netwerk van meer dan 650 Unesco biosfeergebieden. De Maasheggen is het enige biosfeergebied in Nederland.

  Relatie mens en omgeving

  In biosfeergebieden staat de relatie tussen de mens en zijn omgeving centraal. „Unesco biosfeergebieden zijn geen natuurgebieden die de mens met rust moet laten”, vertelt Andrée van Es, voorzitter van Unesco Nederland. „Het gaat juist om het zoeken naar manieren om de mens met de natuur te laten samenleven.”

  Daarbij staan wetenschap, cultuur en onderwijs centraal. Zo doen wetenschappers onderzoek naar biodiversiteit, water en duurzame landbouw en zetten lokale ondernemers duurzaam toerisme in de markt. Voor scholieren is er informatie over natuur en milieubehoud en lokale boeren produceren biologische streekproducten. „De UNESCO biosfeerstatus biedt kansen om in het Maasheggengebied samen met bewoners, ondernemers, overheden, organisaties, scholen en kennisinstellingen verder duurzaam te ontwikkelen”, aldus van Es.

  Maasheggenvlechten

  Jaarlijks vindt het NK Maasheggenvlechten plaats.

  De Maasheggen zijn een uniek gebied volgens Unesco. Er is geen gebied in Europa waar natuur, landschap, economie en cultuur zo zichtbaar en langdurig met elkaar verweven zijn. De Maasheggen zijn Nederlands meest omvangrijke heggenlandschap waar een mozaïek van heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen al eeuwen een veilige thuishaven bieden aan een verscheidenheid aan planten en dieren.

  Jaarlijks kijken duizenden bewoners en natuurliefhebbers naar teams die deelnemen aan het NK Maasheggenvlechten. Een eeuwenoude traditie waarbij zij tientallen meters meidoornhaag vlechten.

  Reageer op dit artikel

  avatar