‘Geen aanleiding om toelating glyfosaat in te trekken’

Er is op dit moment geen aanleiding om de toelating voor glyfosaat in te trekken. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer, onder meer na Kamervragen over een recent artikel in The Lancet Oncology.

Volgens Mansveld zijn er geen wetenschappelijke aanwijzingen dat glyfosaat schadelijk is voor de menselijke gezondheid. De staatssecretaris verwijst hierbij naar een recente herbeoordeling van glyfosaat door Duitsland.

Toch heeft Mansveld het Ctgb gevraagd om, naar aanleiding van een studie van het IARC (International Agency for Research on Cancer), te bezien of zij hierin aanleiding ziet om in te grijpen in de toelating van glyfosaat.

Verbod
Mansveld blijft wel bij haar verbod op chemische bestrijdingsmiddelen voor verhardingen begin 2016 voor professioneel en particulier gebruik. Voor niet-verharde terreinen geldt voor professioneel gebruik een verbod vanaf november 2017.

Voor particulieren wordt ingezet op halvering van de verkoop van glyfosaat eind 2016. Mocht dit niet worden gehaald, dan overweegt de staatssecretaris alsnog een gebruiksverbod.