Mansveld stelt beantwoording Kamervragen over middelenbesluit uit

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu stelt de beantwoording van Kamervragen over wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden uit. Het lukt haar niet de vragen binnen de gevraagde termijn te beantwoorden.

De vaste commissie voor Economische Zaken had de vragen op 4 september schriftelijk ingediend. De Kamerleden hadden met name vragen over het verbod op laagrisicomiddelen, de gevolgen voor het milieu van alternatieve methoden en de uitzondering van sport- en recreatieterreinen op het verbod.

Mansveld stelt dat ze „de antwoorden op enkele technisch-inhoudelijke vragen nader wil afstemmen met kennisinstellingen”.

De beantwoording van de vragen zou nu uiterlijk op 9 oktober plaatsvinden.