Mansveld stuurt wijziging middelenbesluit naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Mansveld heeft maandag de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit besluit regelt het verbod op het vermijdbaar gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Vanaf begin 2016 is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verharde terreinen niet meer toegestaan. Vanaf eind 2017 geldt het verbod ook voor onverharde terreinen voor professioneel gebruik. Voor niet-professioneel gebruik wordt ingezet op minimalisering van risico’s en gebruik van chemische middelen.

Uitzonderingen voor situaties waarin chemische onkruidbestrijding echt noodzakelijk is, blijven mogelijk. Dit geldt onder andere voor industrieterreinen en sport- en recreatieterreinen. Ook blijft het gebruik van chemische middelen toegestaan bij het bestrijden van bepaalde soorten onkruid zoals Amerikaanse vogelkers, Japanse Duizendknoop of Reuzenberenklauw.