Mansveld trekt uitzondering laagrisicomiddelen in

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil de uitzondering voor laagrisicomiddelen bij het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen intrekken. Volgens Mansveld is de uitzondering juridisch niet houdbaar binnen Europese regelgeving.

In het concept van de wetswijziging die Mansveld op 8 juni naar de Tweede Kamer stuurde, is nog sprake van een uitzondering voor laagrisicomiddelen, mogelijk via een nationale lijst. Dit in reactie op de motie Jacobi die door de Tweede Kamer is aangenomen.

In een brief aan de Kamer van 1 juli komt Mansveld echter terug van dit besluit. Volgens de staatssecretaris is het moeilijk om een wetenschappelijk onderbouwing te geven op basis waarvan middelen worden uitgezonderd van het verbod dat in 2016 in moet gaan.

Daarbij denkt Mansveld dat het risico bestaat dat nationale criteria zullen afwijken van Europese criteria. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, heeft Mansveld besloten af te zien van een uitzondering voor laagrisicomiddelen.

RIVM
Mansveld baseert haar besluit op een nieuw onderzoek van het RIVM. Hierin zijn mogelijke criteria geëvalueerd voor laagrisicomiddelen. Het RIVM wijst erop dat, zolang er geen duidelijke Europese criteria zijn uitgewerkt, het risico bestaat dat middelen later alsnog moeten worden verboden.

Ook bestaat volgens het RIVM het risico dat stoffen die van een verbod zijn uitgezonderd, op zodanig grote schaal worden gebruikt dat er schade aan het milieu optreedt.

Lees hier de brief van Mansveld.