Mansveld wil nationale criteria laagrisicomiddelen

    Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil een nationale lijst met criteria voor laagrisicomiddelen opstellen. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer, onder meer na Kamervragen over een artikel in Tuin en Landschap.

    Mansveld schrijft in de brief dat zij dit voorjaar nog terugkomt op de laagrisicomiddelen in relatie tot het verbod op gewasbeschermingsmiddelen. Op dit moment is niet duidelijk welke middelen als laagrisicomiddel kunnen worden aangemerkt.

    Het Ctgb kan een middel pas als laagrisicomiddel toelaten wanneer op Europees niveau de werkzame stof als laagrisicostof is geregistreerd. Mansveld wil bekijken of een nationale lijst met criteria voor dergelijke middelen kan worden opgesteld.

    Bron: Tuin en Landschap