Meer belangstelling voor groen onderwijs

  Er is groeiende belangstelling voor het groene onderwijs. Daarbij neemt de kwaliteit toe. Dat staat in De Staat van het Onderwijs 2013-2014.

  Zowel bij het vmbo als het mbo is de kwaliteit van de opleidingen op orde. Het mbo-groen kent een hoog diplomarendement. Het exameninstrumentarium is goed, door ‘de groene standaard’ scoort geen enkele opleiding onder de maat.

  Aandachtspunt
  De kwaliteitszorg in het mbo blijft een aandachtspunt, met name het proces en de verankering daarvan. De aoc’s zijn zich hier van bewust en gaan hiermee aan de slag. „De kwaliteit is op orde, maar we moeten de processen beter borgen en inzichtelijk maken”, aldus Scilla van Cuijlenborg, beleidsadviseur mbo van de AOC Raad. „De verantwoordelijkheid van de examencommissies is bij de scholen goed op orde.”

  Vmbo
  Het groene onderwijs is blij met het hoge percentage vmbo-afdelingen waar de basiskwaliteit goed is, die ook dit jaar een stijgende lijn laat zien. Op de basisberoepsgerichte leerweg is het percentage nu 98,5%, in de kaderberoepsgerichte leerweg is dat 95,7%. De gemengde leerweg is met een inhaalslag bezig, hier is op 80,6% van de afdelingen de basiskwaliteit goed.

  Bron: Tuin en Landschap