‘Meer duurzaam terreinbeheer nodig in Limburg’

Waterschap Roer en Overmaas en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) beheren hun terreinen volgens de richtlijnen van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Op 18 maart ontvingen zij het duurzaamheidscertificaat van Stichting Milieukeur.

Tijdens de uitreiking werden andere terreinbeheerders in Limburg, zoals gemeenten, opgeroepen om meer werk te maken van duurzaam terreinbeheer.WML en Waterschap Roer en Overmaas zien de certificaten niet als een eindresultaat, maar vooral als een goed begin van meer duurzaam terreinbeheer in Limburg. Directeur Ria Doedel van WML: ,,Het certificaat is een mooie beloning van ons werk, maar geen doel op zich. Belangrijk is dat we het goede voorbeeld geven. Een voorbeeld dat navolging verdient en nodig heeft.”

Gemeenten
Voorzitter Jan Schrijen van Waterschap Roer en Overmaas: ,,We zien juist nu dat gemeenten om financiële redenen teruggrijpen naar milieuonvriendelijke onkruidbestrijding. Jammer. Ook Waterschap Roer en Overmaas geeft nu het goede voorbeeld. Daarmee moedigen we de gemeenten aan om ook in deze tijden duurzaam terreinbeheer toe te passen.’’

Barometer
Het certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer richt zich op de inrichting en het beheer van groene en verharde terreinen. Het stelt strenge eisen aan onder meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, het omgaan met bijvoorbeeld zwerfafval en het gebruik en de inkoop van duurzamere materialen. Een belangrijk doel van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is het zo veel mogelijk terugdringen en voorkomen van bestrijdingsmiddelen in bodem, grondwater en oppervlaktewater.