‘Meer duurzaamheid in groene opleidingen’

Er moet meer aandacht zijn voor duurzaamheid in het curriculum van het groenonderwijs. Dat is de conclusie van het onderzoek ‘De Groene Generatie’ onder werkgevers in de topsectoren en de overheid.

De AOC Raad is blij met de uitkomsten, die een stimulans zijn om de samenwerking tussen de scholen en het (regionale) bedrijfsleven te intensiveren. Duurzaamheid staat centraal in de strategie van de aoc’s die dit concreet maken door samen te werken in het project ’Voorop in de Vergroening’.

Groen onderwijs werkt collectief en individueel aan vergroening op het gebied van opleidingen, bedrijfsvoering en profilering. Enkele initiatieven op dit gebied:
– Vernieuwing van opleidingen, bijvoorbeeld sensortechnologie gericht op duurzame teelt.
– Start nieuwe opleidingen, zoals ’Green Engineering’ als antwoord op de biobased economy.
– Samenwerkingsverbanden op gebied van water en biobased.
– Werken aan duurzaamheidsbewustzijn, door middel van zogeheten ECO-schools.
– Gezamenlijke activiteiten binnen het project Voorop in de Vergroening, zoals de duurzaamheidsexpeditie in januari 2014.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat docenten een belangrijke factor spelen in het vergroeningsproces. De aoc’s willen in de toekomst nog meer gaan inzetten op samenwerking tussen opleidingen en bedrijfsleven, bijvoorbeeld door het inzetten van docentenstages en gastlessen.