‘Meer groen tegen oplopende schade door neerslag’

Volgens een rapport van Het Verbond van Verzekeraars zullen de schadekosten als gevolg van klimaatverandering verdubbelen. De Groene Stad pleit daarom voor vergroening om extreme regenbuien op te vangen.

Op basis van klimaatscenario’s van het KNMI wordt duidelijk dat stormen, hagel en extreme regenval voor de meeste klimaatschade zorgen. De Groene Stad pleit voor meer groen om het veranderde klimaat het hoofd te kunnen bieden.

Groen als waterbuffer
Het gebeurt steeds vaker dat riolen bij flinke buien te weinig capaciteit hebben en overstromen. Een beplante bodem heeft bij extreme neerslag een veel groter waterbergend vermogen dan asfalt en beton. Ook kunnen gemeenten wateroverlast bestrijden door het aanleggen van wadi’s.

Groene tuin
Particulieren spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van wateroverlast. Een groene tuin zorgt ervoor dat een deel van het regenwater wordt opgenomen en dat niet al het water direct het riool instroomt. Maar ook diegenen die geen tuin hebben kunnen meehelpen de omgeving groen te houden, bijvoorbeeld door het aanleggen van een groen dak of een geveltuintje.