Meer onttrekkingsverboden in Brabant

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben nieuwe onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld.

Waterschap Aa en Maas heeft het onttrekkingsverbod per 26 juli uitgebreid naar het Kanaal van Deurne en de Helenavaart. Dit om de kwetsbare Peelvenen te beschermen tegen de aanhoudende droogte.

Sinds begin juni geldt er al een algeheel onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor het hele gebied van Aa en Maas ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch – Nuland – Herpen. Het verbod geldt niet alleen voor de agrarische sector. Het sproeien van de tuin met water uit een sloot of beek is ook verboden, net als het besproeien van sportvelden.

Brabantse Delta heeft op 24 juli voor de stroomgebieden ten noorden van het Wilhelminakanaal een onttrekkingsverbod ingesteld. Voor het stroomgebied van de Aa of Weerijs geldt een onttrekkingsverbod voor beregening van grasland. Bij die laatste geldt het verbod alleen voor de vertakkingen van deze stroom, niet voor de Aa of Weerijs zelf.

Ook waterschap De Dommel heeft het beregeningsverbod uitgebreid met de Tongelreep. Het water hieruit mag niet gebruikt worden om te sproeien. Daarmee geldt in het grootste deel van het beheersgebied van De Dommel een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater.

Meer verboden
Andere waterschappen stelden al eerder onttrekkingsverboden in. Zo geldt in het beheersgebied van de Vechtstreken sinds 18 juli een verbod om water te onttrekken uit oppervlaktewater voor de gebieden waar geen water kan worden aangevoerd. Sinds 3 juli is het al verboden om water te onttrekken uit stedelijke vijvers.

Waterschap Rijn en IJssel is actief in de Achterhoek, Liemers, het zuidoosten van de Veluwe en een stukje van Overijssel. Het is in dit gebied voor iedereen verboden om water uit sloten, beken en vijvers te halen. Het is ook verboden om grondwater te gebruiken om te sproeien in en om twee kwetsbare natuurgebieden; Stelkampsveld (bij Borculo) en De Zumpe (bij Doetinchem).

In de werkgebieden van de waterschappen Vallei en Veluwe en Limburg is het al sinds begin juni verboden om oppervlaktewater te gebruiken om te sproeien.

 

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties